Төсөл санаачлагч

 

 

 

 

Барамсайн ГАЛБАДРАХ  (ph.D)

- Боловсрол судлаач

                    

 

Төсөл хэрэгжүүлэгч компани

 

УЛААЧЧАНДМАНЬ ХХК

Бизнесийн чиглэл: Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Эрүүл мэнд

Охин компани