Хувь нийлүүлэгчид

МАЙК ЧОН (Сингапур)

Боловсролын зөвлөх

Д.ГАНЦЭЦЭГ (Монгол)

Хай-Энд Консалтанси ХХК захирал

Др. РЭЙМОНД ТАЙ (Сингапур)

Инженеринг эксперт