Удирдлагын баг

Ө.Цэндсүрэн

Сургалт эрхэлсэн гүйцэтгэх захирал /Монгол Улсын гавьяат багш/

Х.Оюунгэрэл

Захиргаа, санхүү хариуцсан гүйцэтгэх захирал

Д.Ганцэцэг

Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан гүйцэтгэх захирал

С.Амар

Гадаад харилцаа хариуцсан менежер

Б.Оюунцэцэг

Сургалтын менежер