Singapore school of Mongolia

Манай философи

Хүүхэд бүр авьяастай/өгөгдсөн онцлогтой гэдэгт бидний философи суурилдаг. Ганцаарчилсан хичээлийн хөтөлбөрөөр, багаар суралцах үйл ажиллагаагаар дамжуулан хүүхэд бүрийн чадамжийг нэмэгдүүлдэг гэдэгт бид итгэдэг, мөн хүүхэд бүрд хөгжиж гишгүүрийг хангаж өгснөөр тэд боломжит чадамждаа хүрэх юм. Хэл яриа болон харилцааны чадвараараа дамжуулан дэлхийн бусад орнуудтай харилцах болон холбогдох боломжийг хүүхэд бүрд бид олгодог, мөн харилцаа холбоог өөрийн болгохын тулд интернет технологийн хэрэглээг хөгжүүлдэг.

Манай онцлог

Сингапур скүүл оф Монголиа сургууль нь Сингапур улсын боловсролын систем дээр суурилсан. Сингапур улсын боловсролын систем нь жил бүр Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагийн

Сингапурын боловсролын систем нь ЭЗХАХБ-аас дэлхийн хамгийн өндөрт тооцогддог.

Сургуулийн уриа | Singapore school of Mongolia

Сургуулийн уриа

“Хүүхэд бүр авьяастай

Алсын хараа | Singapore school of Mongolia

Алсын хараа

Авьяаслаг, сайн боловсрол, өндөр чадамжтай хойч үеийг сургаж, хөгжүүлэх замаар эх орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулна.

Эрхэм зорилго | Singapore school of Mongolia

Эрхэм зорилго

Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрийн сургалтад хүүхэд бүр хамрагдах боломжийг олгосон нээлттэй сургууль болно.

Үнэт зүйлс | Singapore school of Mongolia

Үнэт зүйлс

Стрессгүй, хайрцаггүй, ялгаварлалгүй боловсролыг хүүхэд бүрт