Singapore school of Mongolia
Category

2022-2023 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагааг танилцуулсан Нээлттэй өдөрлөг зохиогдлоо. 🥰

2022-11-26
2022-2023 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагааг танилцуулсан Нээлттэй өдөрлөг зохиогдлоо. 🥰 | Singapore school of Mongolia

Тус нээлттэй өдөрлөгөөр Хөгжүүлэх хөтөлбөр болон сургалтын ажиллагааг өртөөчилсөн байдлаар танилцуулав. Эцэг эх, нээлттэй өдөрлөгт идэвхтэй оролцож хүүхдийнхээ суралцаж буй хөтөлбөр, сургалтын арга зүйн талаар багш нараас нь дэлгэрэнгүй мэдээллийг авлаа.