Singapore school of Mongolia
Category

"Хүүхдийн эрх хамгаалал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" сургалт зохион байгуулав.

2022-09-08
"Хүүхдийн эрх хамгаалал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" сургалт зохион байгуулав. | Singapore school of Mongolia

Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн 1-р хэлтэс, Баянзүрх дүүргийн 26-р хороотой хамтран "Хүүхдийн эрх хамгаалал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх" сургалт зохион байгуулав. Тус сургалтыг ХАХМ, Д/Ч Э.Энхцэцэг зохион байгуулж VI-X ангийн сурагчид хамрагдлаа.