PISA 2018 worldwide ranking

Олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-ын гишүүн орнуудын дунд сургуулийн 15 настай хүүхдүүдийг үнэлдэг PISA шалгалтын өнгөрсөн жилийн дүнгээр мөн л Сингапур улс тэргүүлсэн байна. Тухайн судалгаанд Математикийн мэдлэг, Шинжлэх ухааны мэдлэг, Унших бичих чадвар гэсэн гурван үндсэн үзүүлэлтээр санамсаргүй түүврийн аргаар сонгон шалгадаг юм. PISA 2018-д нийт дэлхийд боловсролоороо тэргүүлэгч 80 гаруй ороны 175 сургуулийн 5000 гаруй сурагч  2018 оны 7 дугаар сарын 23ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 14 хооронд оролцсон байна.

Content

PISA нь хүүхдийн олон улсын  боловсролын судалгаа юм. Тухайн судалгаанд Математикийн мэдлэг, Шинжлэх ухааны мэдлэг, Унших бичих чадвар гэсэн гурван үндсэн үзүүлэлтээр судлагддаг. PISA 2018 нийт дэлхийд боловсролоороо тэргүүлэгч 80 гаруй орон 2018 оны 7 дугаар сарын 23ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 14 хооронд оролцсон байна.