Англи хэлний I CAN READ  хөтөлбөрийг эцэг эхчүүдэд танилцууллаа

Англи хэлний  I CAN READ хөтөлбөрийн бүсийн захирал Gerad Gollinwood I CAN READ хөтөлбөрийн үүсэл хөгжил, үндсэн үйл ажиллагаа, Singapore school of Mongolia сургуулийн сурагчид хэрхэн хичээллэх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч эцэг эхчүүдийн асуултад хариулсан юм. Мөн энэ жил манай сургуульд Shahinaz, Mireya багш нар хичээл заахаар ирсэн бөгөөд өөрсдийн туршлага арга барилаа танилцууллаа.