Сурагчид минь “ГАЛЕРЕЙ АЯЛАЛ” хөтөлбөрт хамрагдав.

SSM сургуулийн IV, V, VI, VII ангийн сурагчид уран зураг, түүх нийгэм, уран зохиол, мэдээлэл зүйн хичээлээр мэдрэмж сэтгэгдлээ илэрхийлэх чадвараа өсгөх зорилгоор урлагийн боловсрол ГАЛЕРЕЙ АЯЛАЛ хөтөлбөрт хамрагдан уран зургийн үзэсгэлэн үзэж, “ӨНГӨНИЙ ЯЛГАА” сэдэвт сонирхолтой хичээлд суулаа.

Зохион байгуулж ажилласан: Багш Ж.Мягмар А.Мөнх-Эрдэнэ Т.Отгонсувд Д.Батмөнх

2019.11.18