Бэлтгэл бүлгийн элсэлт эхэллээ

Сингапур скүүл оф Монголиа сургуулийн 2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн суралцах хүүхдүүдэд зориулсан Суралцахуйд бэлтгэх “Бэлтгэл бүлэг”-ийн цахим бүртгэл эхэлж байна.
Эрхэм хүндэт эцэг эхчүүд та бүхэн манай сургуулийн бэлтгэл бүлэгт хүүхдээ сургахыг хүсвэл https://forms.gle/VWsxVtMYiWUdNMuk9 линкээр орж бүртгүүлээрэй. Бэлтгэл бүлэгт нийт 3 бүлгийн 60 хүүхэд бүртгэнэ.

Шинээр элсэн суралцахаар бүртгүүлсэн сурагчдад зориулсан нэмэлт мэдээллийг эцэг, эхийн и-мэйл хаягаар илгээх болно.
Сургуультай холбоотой нэмэлт мэдээллийг:
http://ssm.edu.mn/
https://www.facebook.com/mongolian0224/