card

Үүсгэн байгуулагч

 

Барамсайн ГАЛБАДРАХ  (Ph.D)
- Боловсрол судлалын доктор (2016)
- Төрийн удирдлагын магистр (2012)
- Компьютерийн ухааны магистр (2006)
- Програм хангамжийн инженер (2004)
- Иргэний нисэхийн инженер (1999)

                    

 

Төсөл хэрэгжүүлэгч компани

 

УЛААЧЧАНДМАНЬ ХХК

Бизнесийн чиглэл: Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Эрүүл мэнд