card

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Singapore school of Mongolia сургуулийн сурагчдын автобус

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын Singapore school of Mongolia сургуулийн сурагчдын автобус хуваарь, маршрутын дагуу чанартай үйлчилж байна.

 АВТОБУСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ:

Улсын дугаар: УАЕ 3065

Загвар: KOUNTU

Өнгө: Бор шар

Суудлын тоо: 25


ЖОЛООЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

Овог: Бүрэн

Нэр: Ганбаатар

Жолооны ангилал: B, C, D, E /Мэргэшсэн/

Жолооны үнэмлэхийн дугаар: 149453