card

Удирдлагын баг

Х.Оюунгэрэл

Захиргаа, санхүү хариуцсан гүйцэтгэх захирал

Д.Ганцэцэг

Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан гүйцэтгэх захирал