Хүслийн жигүүр-II урлагийн наадам

“SSM” сургуулийн “ХҮСЛИЙН ЖИГҮҮР-II урлагийн наадмын “НАЙРАЛ ДУУ”-ны төрөл

I-III ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Б.Нарантуяа багштай 2а анги, ДЭД байр Б.Энхбаатар багштай 3а анги, ГУТГААР байр Н.Оюунцэцэг багштай 1б анги

IV-VII ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Б.Цэнлсүрэн багштай 7а анги, ДЭД байр Т.Отгонсувд багштай 6а анги

“SSM” сургуулийн “ХҮСЛИЙН ЖИГҮҮР-II урлагийн наадмын “ЧӨЛӨӨТ” төрөл

I-III ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Б.Энхбаатар багштай 3а анги, ДЭД байр Б.Нарантуяа багштай 2а анги, ГУТГААР байр Н.Солонго багштай 3а анги

IV-VII ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Р.Алтантулга багштай 5а анги, ДЭД байр Т.Баярмаа багштай 4а анги

“SSM” сургуулийн “ХҮСЛИЙН ЖИГҮҮР-II урлагийн наадмын “АНГЛИ ДУУ”-ны төрөл

I-III ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Н.Оюунцэцэг багштай 1б анги, Дэд байр Б.Нарантуяа багштай 2а анги, ГУТГААР байр Б.Энхбаатар багштай 3а анги

IV-VII ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Б.Цэндсүрэн багштай 7а анги, ДЭД байр Т.Отгонсувд багштай 6а анги

“SSM” сургуулийн “ХҮСЛИЙН ЖИГҮҮР-II урлагийн наадмын “БҮЖИГ”-ийн төрөл

I-III ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Б.Нарантуяа багштай 2а анги, ДЭД байр Б.Энхбаатар багштай 3а анги, ГУТГААР байр Р.Алтантулга багштай 1в анги

IV-VII ангийн ангилалд: ТЭРГҮҮН байр Б.Цэндсүрэн багштай 7а анги, ДЭД байр Т.Баярмаа багштай 4а анги

“SSM” сургуулийн “ХҮСЛИЙН ЖИГҮҮР-II урлагийн наадмын шилдэг ангиуд

I-III ангийн ангилалд Б.Нарантуяа багштай 2а анги төрөл тус бүрт амжилттай оролцож “ШИЛДЭГ АНГИ”-аар шалгарч АЛТАН ЦОМ, Өргөмжлөлийн эзэд боллоо

IV-VII ангийн ангилалд Б.Цэндсүрэн багштай 7а анги төрөл тус бүрт амжилттай оролцож “ШИЛДЭГ АНГИ”-аар шалгарч АЛТАН ЦОМ, Өргөмжлөлийн эзэд боллоо.