card

 

Давуу тал: SAP хөтөлбөр нь орчин үеийн сургах зүйн онцлогт тохирсон, бүтээлчээр инновацласан, технологиор инженерчлэгдсэн байдгаараа давуу юм. 

Суралцагчид: 2020-2021 оны хичээлийн жилд 4-8 дугаар ангийн суралцагчид хөгжүүлэх хөтөлбөрийнхөө хүрээнд сонгон судална. 

2018-2019 оны элсэгчид 2021-2022 оны хичээлийн жилээс эхлэн ангиараа судална.

Агуулга: "Дэлхий, Хүн ам, Системүүд" агуулгыг үзэж судална. 

Сургалтын арга зүй: Шинэ мэдлэг, Практик үйл ажиллагаа, Дадлага хичээл, Асуудал шийдвэрлэх бүтээлч даалгаврууд

Сургалтын хугацаа: анхан, дунд түвшин - 3 жил

7 хоногт орох цаг: 3 цаг танхимд хичээллэнэ. 

Хэл: Англи хэл дээр явагдана. 

Ном, сурах бичиг: анхан, дунд шатны 2 сурах бичиг авна. 

Багш: Үүсгэн байгуулагч Б.Галбадрах (Ph.D), SAP багштай хамтран удирдана.

Шалгуур: Элсэлтийн шалгалтгүй. Шалгуургүй. Хэлний түвшин шаардахгүй.

 

 

 

 

 

 

SAP Science